logo_spp

home / aktualnosci / artykul82

Aktualności


Opublikowano: 2019-02-27

Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Pacjent Polski (27.03.2019)

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w nawiązaniu do § 5 pkt 10 i 13 IV rozdz. oraz § 2 IX rozdz. Statutu Stowarzyszenia Pacjent Polski, Zarząd Główny SPP w dniu 13.lutego 2019r na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Pacjent Polski podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pacjent Polski w celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub w przypadku braku wyboru Zarządu Głównego SPP rozwiązania Stowarzyszenia PP.

Termin zebrania ustalono na dzień 27 marca 2019 roku godz. 10.00, drugi termin  godz.10.15  w Sali Klubowej Natolińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Na Uboczu 3,

02-791 Warszawa.

 

Przyjęto  nastepujący porządek obrad;

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Pacjent Polski – Prezes SPP
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza Zebrania Stowarzyszenia
 3. Przyjęcie porządku Zebrania
 4. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania Stowarzyszenia / 3 członków/
 5. Zgłoszenie kandydatur na funkcję Prezesa Stowarzyszenia

- wyrażenie zgody/ niezgody na kandydowanie
- przyjęcie trybu głosowania / jawne / tajne
- głosowanie

 1. Wybór Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pacjent Polski
 2. Wybór i zatwierdzenie członków organów statutowych Stowarzyszenia Pacjent Polski

- wybór składu Zarządu Stowarzyszenia – v-ce prezesa, sekretarza, skarbnika
- wybór składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - przewodniczącego, zastępcy sekretarza                                                          

 1. Głosowanie
 2. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej
 3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skład organów statutowych Stowarzyszenia
 4. W przypadku braku wyboru Członków Zarządu SPP – rozwiązanie Stowarzyszenia
 5. Wolne wnioski
 6. Zakończenie zebrania

 

UWAGA! W przypadku braku połowy członków uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Członków SPP,  brak możliwości podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania.

 

SERDECZNIE PAŃSTWA  ZAPRASZAMY


źródło: wlasne


Relacje

 

Dyżury
Dom Kultury "Natolin",
ul. Na Uboczu 3, Warszawa

W każdą środę od 9:00 - 12:00

tel.: (22) 409-29-31 (środy)

tel.: 602-767-735 (pn-pt)

Wykaz spotkań i dyżurów Zarządu SPP w 2018 r.

Deklaracja członkowska
deklaracja_spp
Zostań darczyńcądarczynca_logo