logo_spp

home / aktualnosci / artykul81

Aktualności


Opublikowano: 2019-01-10

Wybory do Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w dniu 13 lutego 2019 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Pacjent Polski w nawiązaniu do §5 pkt 10 IV rozdziału Statutu Stowarzyszenia Pacjent Polski oraz uchwały Zarządu SPP nr12/2018 z dnia 12.12.2018 r. podjął decyzję o zwołaniu sprawozdawczo – wyborczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pacjent Polski w celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w dniu 13 lutego 2019 roku o godz. 10.00, drugi termin o godz.10.15 w Sali Klubowej Natolińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa.

Zarząd Stowarzyszenia przyjął poniższy porządek obrad:1. Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Pacjent Polski – Prezes SPP

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza Zebrania Stowarzyszenia

3. Przyjęcie porządku Zebrania

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Pacjent Polski za 2018 r.
- przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2018 r.
- podsumowanie działań organizacji w latach 2015 – 2018

5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania Stowarzyszenia (3 członków)

6. Wybór Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pacjent Polski

7. Zgłoszenie kandydatur na funkcję Prezesa Stowarzyszenia
- wyrażenie zgody/ niezgody na kandydowanie
- przyjęcie trybu głosowania / jawne / tajne
- głosowanie

8. Wybór i zatwierdzenie członków organów statutowych Stowarzyszenia Pacjent Polski
- wybór składu Zarządu Stowarzyszenia – v-ce prezesa, sekretarza, skarbnika
- wybór składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - przewodniczącego, zastępcy i sekretarza
9. Głosowanie
10. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skład organów statutowych Stowarzyszenia
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie zebrania

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY


źródło: wlasne


Relacje

 

Dyżury
Dom Kultury "Natolin",
ul. Na Uboczu 3, Warszawa

W każdą środę od 9:00 - 12:00

tel.: (22) 409-29-31 (środy)

tel.: 602-767-735 (pn-pt)

Wykaz spotkań i dyżurów Zarządu SPP w 2018 r.

Deklaracja członkowska
deklaracja_spp
Zostań darczyńcądarczynca_logo