logo_spp

home / aktualnosci / artykul71

Aktualności


Opublikowano: 2018-03-22

Uchwała nr 4/2018 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Szanowni  Państwo,

 

uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pacjent Polski podjęło  Uchwałę  nr 4/2018  z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Pacjent Polski

 

Na podstawie § 5 pkt 8 ppkt c IV Rozdz. Statutu Stowarzyszenia Pacjent Polski Walne Zgromadzenie  Członków uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się wysokość składki rocznej dla Członków Stowarzyszenia w wysokości 60,- zł rocznie (słownie złotych; sześćdziesiąt).

§2

Zasady opłacania składek:

1. Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 30 maja każdego roku lub w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków (proporcjonalnie do okresu członkowstwa)

Nr konta  mBank SA 55 1140 2004 0000 3002 7610 3083 

2. Członkowie mogą wpłacać jednorazowo roczną składkę skarbnikowi Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie mogą wpłacać składkę roczną w 2 ratach, tj. I rata do 30 marca każdego roku. II rata do 30 września każdego roku.

4. Członkowie mogą wpłacać dobrowolne składki wyższe od ustalonych.

5. Członek może uregulować składkę jedynie za rok bieżący lub za lata zaległe.

§3

Pobieranie składek:

1. Skarbnik wysyła drogą mailową lub pismem do członka Stowarzyszenia prośbę o zapłacenie składki.

2. Po miesiącu do członków, którzy nie odpowiedzą wysyłana jest ponowna prośba o zapłacenie składki.

3. Członkowie, którzy nie zapłacą składki pomimo drugiego wezwania mogą zostać skreśleni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z listy Członków Stowarzyszenia.

4. Osoba skreślona z listy członków ma prawo do ponownego ubiegania sie o przyjęcie do Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie

 §4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


źródło: własne


Relacje

 

Dyżury
Dom Kultury "Natolin",
ul. Na Uboczu 3, Warszawa

W każdą środę od 9:00 - 12:00

tel.: (22) 409-29-31 (środy)

tel.: 602-767-735 (pn-pt)

Wykaz spotkań i dyżurów Zarządu SPP w 2018 r.

Deklaracja członkowska
deklaracja_spp
Zostań darczyńcądarczynca_logo