logo_spp

home / aktualnosci / artykul69

Aktualności


Opublikowano: 2018-02-21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pacjent Polski

Szanowni Państwo,

    Uprzejmie informuję, że na podstawie § 5 IV rozdziału Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Pacjent Polski podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pacjent Polski w dniu 21 marca 2018 roku o godz. 9.30, drugi termin o godz. 9.45 w Sali Klubowej Natolińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa.

 Zarząd Stowarzyszenia przyjął poniższy porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Pacjent Polski – prezes SPP
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza Zebrania Stowarzyszenia
 3. Przyjęcie porządku Zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Pacjent Polski za 2017 rok
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2017 r.
 • dyskusja
 • głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2017r
 • głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2017 r
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pacjent Polski
 2. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania Stowarzyszenia
 3. Wybory członków organów statutowych Stowarzyszenia Pacjent Polski
 • Zarządu Głównego Stowarzyszenia – wybory uzupełniające
 1. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • wyrażenie zgody/ niezgody na kandydowanie
 • przyjęcie trybu głosowania
 • głosowanie
 • sprawozdanie komisji skrutacyjnej
 1. Podjęcie uchwał zatwierdzających skład organów statutowych Stowarzyszenia
 2. Przedstawienie planu działalności na 2018 rok
 3. Wolne wnioski
 4. Zakończenie zebrania

                                                                                               Elżbieta Betlej           

                                                                                               Prezes Stowarzyszenia

                                                                                               Pacjent Polski


źródło: źródło własne


Relacje

 

Dyżury
Dom Kultury "Natolin",
ul. Na Uboczu 3, Warszawa

W każdą środę od 9:00 - 12:00

tel.: (22) 409-29-31 (środy)

tel.: 602-767-735 (pn-pt)

Wykaz spotkań i dyżurów Zarządu SPP w 2018 r.

Deklaracja członkowska
deklaracja_spp
Zostań darczyńcądarczynca_logo