logo_spp

home / aktualnosci / artykul4

Aktualności


Opublikowano: 2015-05-06

Leczymy ból

Niezależnie od etiologii, ból przewlekły uznawany jest za chorobę samą w sobie ze względu na objawy towarzyszące: zaburzenia snu i apetytu, drażliwość, depresyjny nastrój, upośledzenie funkcjonowania fizycznego i psychicznego, problem uzależnienia od leków lub ich nieprawidłowego stosowania. W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp w metodach leczenia bólu przewlekłego, podkreśla się znaczenie modelu biopsychospołecznego bólu przewlekłego, a także konieczność poznania patomechanizmów powstawania zespołów bólowych oraz konieczność multimodalnego postępowania terapeutycznego.

W Polsce mamy do czynienia z jednym z najwyższych odsetków dorosłej populacji z bólem przewlekłym w Europie, gdyż dotyczy on około 27% populacji dorosłych przy średniej europejskiej na poziomie około 19%. Świadomość potrzeby leczenia bólu przewlekłego jako choroby samej w sobie rośnie zarówno wśród lekarzy jak i decydentów w systemie ochrony zdrowia.

Metody leczenia obejmują farmakoterapię, programy rehabilitacyjne, psychoterapię, techniki medycyny komplementarnej i alternatywnej, a u niektórych pacjentów także zastosowanie technik interwencyjnych. Skojarzona farmakoterapia z zastosowaniem analgetyków może dawać efekt addytywny lub nawet synergistyczny stosowanych leków. Najchętniej stosowanymi analgetykami w Polsce są preparaty z grupy nieopioidowych - paracetamol, NLPZ, metamizol, także jako leki OTC (badania przeprowadzone przez Mundipharma w 2002 r.). Równie chętnie stosowane są słabe leki opioidowe. Silne opioidy są stosowane jedynie przez około 4% osób z silnym bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego, co powoduje iż w Polsce zużycie morfiny w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest bardzo niskie w porównaniu z innymi krajami UE. Barierą, która najbardziej ogranicza stosowanie opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym, jest niedostateczna wiedza wśród personelu medycznego, przede wszystkim lekarzy.

Opioidy są najbardziej skutecznymi analgetykami powodującymi zależne od dawki zmniejszenie bólu ostrego i przewlekłego o umiarkowanym i dużym nasileniu nie tylko u chorych na nowotwór, ale także w bólach pochodzenia nienowotworowego. Obecnie w wielu krajach opioidy są drugą w kolejności grupą leków (po NLPZ) przepisywanych chorym z bólem przewlekłym. Opioidy - w całej historii medycyny - są najdawniej stosowanymi lekami. Przeciwbólowe działanie wyciągu z makowca znane było od czasów prehistorycznych (Egipcjanie, Sumerowie). Persowie podawali wyciąg z maku (Papaver somniferum) już 3000 lat p.n.e. W 1806 r. F. Serturner wyekstrahował morfinę z opium, która była pierwszym wyizolowanym z roślin alkaloidem. W 1973 r. C. Pert i S.H. Snyder odkryli w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) białka receptorów opioidowych.

Obecnie wypracowywane są wytyczne ekspertów z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej praz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, dotyczące stosowania silnych opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego i będą one z pewnością przydatne dla całego środowiska lekarskiego.


źródło: Gazeta Lekarska 05.2015


Relacje

 

Dyżury
Dom Kultury "Natolin",
ul. Na Uboczu 3, Warszawa

W każdą środę od 9:00 - 12:00

tel.: (22) 409-29-31 (środy)

tel.: 602-767-735 (pn-pt)

Wykaz spotkań i dyżurów Zarządu SPP w 2018 r.

Deklaracja członkowska
deklaracja_spp
Zostań darczyńcądarczynca_logo